สธ.ประกาศแล้ว มีผู้ติด CV-19 ครบทั้งหมด 77 จังหวัดแล้ว

ตอนนี้สถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 เรียกได้ว่ารุ น แ รง และแพร่กระจายในวงกว้าง โดยล่าสุดวันที่ 16 เม.ย.2564 นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการ ผอ.กองควบคุมโร คและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโร ค แถลงสถานการณ์ CV-19 ว่าวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดรายใหม่ 1,582 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 921 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 656 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 97 ราย ติดสะสม 39,038 ราย หายสะสม 28,480 ราย ส่วนระลอกใหม่ ตั้งแต่ 1 เม.ย. ติดสะสม 10.172 ราย กำลังรักษา 10,461 ราย

นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ถือว่ามีผู้ติดเกิน 1 พันรายจำนวน 3 วันติดต่อกัน ซึ่งจำนวนผู้ติดที่รายงานวันนี้เป็นผลมาจากการติดในช่วง 5-7 วันที่ผ่านมา ตามระยะเวลาเฉลี่ยการฟั กตัวของโร ค ซึ่งเรามีมาตรการปิดสถานบันเทิงตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. และหลังสงกรานต์มีมาตรการทำงานที่บ้าน Work From Home ดังนั้น ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในอีก 2 สัปดาห์ว่าจะลดลงหรือไม่

ผู้ติดในประเทศวันนี้ 1,577 ราย โดยมี 4 จังหวัดที่มีการติดใหม่วันนี้เกิน 100 ราย ได้แก่ กทม. 312 ราย เชียงใหม่ 272 ราย ชลบุรี 111 และประจวบคีรีขันธ์ 100 ราย ส่วนที่ไม่มีรายผู้ติดวันนี้ คือ มหาสารคาม ส่วนระนอง สตูล ที่เมื่อวานรายงานว่าเป็น 2 จังหวัดที่ยังไม่มีการติดในระลอกใหม่ วันนี้มีรายงานแล้ว โดยระนอง 2 ราย เป็นครอบครัวเดียวกันคือพ่อลู กไป กทม.รับเชื้อแล้วเดินทางกลับมา ส่วนสตูลพบ 1 ราย เป็นหญิงชาวญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวในไทย ตรวจพบติดอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

นพ.เฉวตสรรกล่าวว่า โดยสรุปมีการติดครบ 77 จังหวัดแล้ว สัปดาห์นี้ วันที่ 11-16 เม.ย. มีการติดถึง 76 จังหวัด ถือว่ากระจายรวดเร็ว ทั้งนี้ สามารถแบ่งสถานการณ์ออกเป้น 5 พื้นที่ 5 สี คือ

1.พื้นที่สีแดงเข้ม มีผู้ติดสะสมเกิน 100 ราย จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ นราธิวาส สมุทรสาคร ปทุมธานี สระแก้ว นนทบุรี ระยอง ภูเก็ต และนครปฐม

2.พื้นที่สีแดง มีผู้ติด 51-100 ราย มี 6 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครราชสีมา อุบลราชะานี และสงขลา

3.พื้นที่สีส้ม มีการติดเชื้อในพื้นที่ 1-50 ราย มี 29 จังหวัด

4.พื้นที่สีเหลือง มีมีการติดในครอบครัวอย่างเดียว 20 จังหวัด

5.พื้นที่สีเขียว มีการติดนำเข้าจากจังหวัดอื่น ยังไม่มีการระบา ดในพื้นที่ มี 9 จังหวัด

สถานการณ์ยังตัวเลขขาขึ้น จะไปชะลอเมื่อไร เรามีมาตรการที่ชัดเจนช่วงก่อนสงกรานต์ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ถ้ามาตรการทุกส่วนดำเนินการไปด้วยดี จะเห็นยอดคงตัวของผู้ติดและเริ่มลดลง แต่เป็นการประเมินทางทฤษฎี เพราะในชีวิตจริงมีปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง ทำให้การคาดการณ์อาจแตกต่างไปจากนี้ ขอให้ทุกคนอดทน

เราอยากเห็นบรรย ากาศที่ผ่อนคลาย เราได้เดินทางในช่วงเทศกาล เพราะไม่ได้ห้ามการเดินทาง แต่หลายส่วนที่จำเป็นเดินทางไปแล้ว ดูแลป้องกันอย่างดีก็ไม่น่ากังวล เรายังติดตามข้อมูลต่อเนื่อง ส่วนคนที่เลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็น หน่วยงานสถาบันต่าง ๆ ที่ประกาศจะดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นก็ต้องขอบคุณในความร่วมมือ

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือททุกคน ให้ทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง งดเดินทางไปสถานที่เสี่ย งด้วยนะคะ