ศบค.รายงานสถานการณ์วันนี้ พบวันเดียวพุ่งเกือบพัน

สถานการณ์ CV-19 ในไทยตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วง โดยเมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 11 เม.ย. 2564 ศูนย์สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

ติดในประเทศ 964ราย

ติดจากต่างประเทศ 3 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 53 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

กลับบ้านแล้ว 28,214 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 4,314 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 32,625 ราย นับเป็นรายที่ 31,659 – 32,625

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 113 ของโลก

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 967 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 530 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 434 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 3 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ งดเดินทางไปสถานที่เสี่ย งนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19