วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ศิริพระชันษาครบมงคล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามกันอย่างมากมาย เรียกได้ว่า เลขจ้าวเป็นอะไรที่เข้าแล้วจะมาแบบติดๆๆๆๆ กันบ่อบยๆ ซึ่งตรงนี้ไกล้เข้ามาแล้วสำหลับ ผลรางวัลนัมเบอร์ของกองฉลาก หลายท่านมีตัวเลขในดวงใจกันบ้างอยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทาง แล้วกัน ครั้งนี้ทีของเราบ้างอและ  ล่าสุด วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายพระองค์น้อย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 16 ปี ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

โดยพระนามของพระองค์นั้น แปลว่า ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti