ลงมาแล้ว ราคาทองวันนี้ ลดฮวบ

เรียกได้ว่า ผันผวนกันอยู่บ่อยๆจริงๆช่วงนี้ สำหรับท อง ในส่วนของคนทั้งประเทศนั้น สิ่งที่มีค่าสากล ที่สุดในโลก คงหนี้ไม่พ้นสิ่งนี้เป็นแน่นอน สำหรับคนที่ ลงทุน เกียวกับท องคำนั้นท่าไมมา่ติดตามและศึกษา รับรองต้องเกิดความเสี่ยงในการลงทุนเป็นแน่ ตรงนี้ต้องตามกันใกห้ทัน

ล่าสุด ราคาทองคำวันนี้ (20 เม.ย.64) สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้ อขา ยครั้งแรกของวัน ป รับลดลงทันทีบาทละ 250 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขา ยออกที่บาทละ 26,650 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:28 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ ออยู่ที่บาทละ 26,050 บาท ขา ยออกบาทละ 26,150 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 25,574.92 บาท และมีราคาขา ยออกที่ 26,650 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,769.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 20 เม.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1 ทองแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 26,050 บาท

ขา ยออก บาทละ 26,150 บาท ทองรูปพรรณ

รับซื้ อ บาทละ 25,574.92 บาท

ขา ยออก บาทละ 26,650 บาท

ซื้อทองดูอย่างไรว่า% ไม่ต่ำหรือไม่ใช่ทองปลอม ?

การเลือกซื้ อทองควรซื้ อกับร้านทอง ซึ่งมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง เพราะมีกฎหมา ยว่าด้วยฉลาก สคบ.ควบคุมอยู่ แต่วิธีดูทองต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งมีวิธีการดูทอง ดังนี้

1)ดูจากภายนอกโดยดูจากความสมดุลระหว่างน้ำหนัก กับขนาดของเส้น

2)วิธีการเผาไฟ วิธีสามารถเช็กได้ว่า % ทอ งเป็นอย่างไร โดยมีข้อสังเกตจากการเผ าไฟ ถ้าเผาแล้วตัวสร้อยเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือออกดำแสดงว่า % ต่ำมีส่วนผสมอื่นเจือปน

3)วิธีการเช็ก%ทองด้วยเครื่องมือเอกซเรย์วิธินี้ เป็นวิธีที่ไม่ทำให้สินค้าเสียหายและทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ความแม่นยำขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง

4)วิธีการถ่วงจำเพาะ โดยใช้เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะหาค่าความหนาแน่น หรือ ความถ่วงจำเพาะ และเทียบว่าเป็นโลหะชนิดใด

5)การ Fire Assay หมายถึงการตรว จสอบทองโดยว่าวิธีหลอมละลายเพื่อให้เนื้อทองผสมเฉลี่ยเป็นเนื้ อ เดียวกัน และนำไปตรวจพิสูจน์เป อร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทอ งคำ ซึ่งเป็นวิธีที่มีผลคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบน้อ ยที่สุด