รีบเช็กเลย 18 เมษายน เงินเข้า บัตรคนจนแล้ว

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะในวันที่ 18 เมษายน 2564 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับความช่วยเหลืออีก 2 รายการในรอบเดือนเมษายน ได้แก่ ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี

สำหรับความช่วยเหลือทั้ง 2 รายการนี้ สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

บัตรคนจน

บัตรคนจน โอนเงินวันนี้

วันนี้ 18 เมษายน 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี ถ้าหากผู้ถือบัตรฯ ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธินี้ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย