รับสภาพไม่ได้ เปิดภาพโรงพยาบาลสนาม ที่อำเภออมก๋อย

กลายเป็นภาพที่มีคนแห่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันมาก ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายในช่วงนี้ทำให้คนที่ติด CV19 ต้องเข้าไปรับการรักษาที่โรงพย าบาลสนาม เพราะโรงพย าบาลเตียงไม่พอที่จะรับผู้ป่ วย ล่าสุด เพจ มึงเพิ่งรู้เหรอ เผยภาพ โรงพย าบาลสนาม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ไม่รู้จะบรรย ายว่ายังไงดี มันจุ กไปหมด

ภาพดังกล่าว

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

โพสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้หายไวๆนะครับ

ขอบคุณ เพจ มึ ง เพิ่งรู้เหรอ