รัฐบาล จ่อเยียวยาเพิ่ม เตรียมช่วยเหลือกรณี CV-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 ระลอกนี้ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ โครงการเราชนะ เพื่อให้ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ของโครงการ สามารถรับความช่วยเหลือและใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ

จากกลุ่มเป้าหมายเดิมรับเงินช่วยเหลือคนละ 7,000 บาท จำนวน 31.1 ล้านคน เป็น 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน และเพิ่มกรอบวงเงินจากเดิม 210,200 ล้านบาท เป็น 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่ม 3,042 ล้านบาท

พร้อมขยายระยะเวลาใช้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการใช้จ่าย จากเดิมไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายได้ในช่วงสถานการณ์ CV-19 ระบา ดรอบใหม่ เดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยืนยัน เดินหน้าโครงการเราชนะ และ ม33 ต่อไป โดยจะจัดทำมาตรการเยียวย า และยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในที่ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับทีมเศรษฐกิจ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเยียวย าประชาชนจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอก 3 รัฐบาลเตรียมออกมาตรการรอบใหม่ภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน

โดยจะต่อยอดโครงการเดิม เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 3, เราเที่ยวด้วยกัน, เราชนะ, ม33เรารักกัน, โครงการใหม่อย่าง เราผูกพัน รวมถึงสินเชื่อฟื้นฟูและพักชำระหนี้ โดยรัฐบาลยืนยันไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่ม

มีรายงานว่า ยังมีงบประมาณที่มาจาก พ.ร.ก.เงินกู้อีก 2.4 แสนล้านบาท งบกลางปี 2564 อีก 9.9 หมื่นล้านบาท และค่าใช้จ่ายบรรเทาผลกระทบ CV-19 อีก 4 หมื่นล้านบาท รวม 3.8 แสนล้านบาท ที่สามารถนำมาใช้ในมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ระลอกใหม่ รวมถึงนำไปใช้อัดฉีดเม็ดเงินลงในระบบและฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจ่อเพิ่มเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 เดือน มิ.ย.นี้ ทั้งคนละครึ่ง เราชนะ ม33เรารักกัน เตรียมตัวรอได้เลย