ยืนยัน ชาวอินเดียเข้ามาไทยแล้วถึง 602 คน

กำลังเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวรายงานว่า มีข้อมูลพบเศรษฐีอินเดียเช่าเหมาลำเข้าประเทศไทยกว่าร้อยราย จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชั่วข้ามคืน เนื่องจากประชาชนหวั่น CV19 อินเดียบวกกับ พันธุ์อัง กฤษที่แพร่ในไทย นั้น

ล่าสุด ไทยพีบีเอส มีการรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย.64 แหล่งข่าวภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่ช่วยเหลือด่านควบคุมติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุม ในการช่วยตรวจคัดกรอง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเข้าประเทศโดยจะตรวจเอกสารที่สถานทูต ประเทศต้นทางออกให้ และจะดูเงื่อนไขวีซ่าตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และ ตามที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กำหนด เป็นหลัก หากพบว่าผิดเงื่อนไขก็ปฏิเสธการเข้าเมือง และผลักดันกลับทันที

ตั้งแต่วันที่ 1-20 เม.ย.2564 มีชาวอินเดียเข้าไทย 602 คน แบ่งเป็นเข้ามาทำงาน 426 คน กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน 110 คน เป็นกลุ่มนักธุรกิจ มีคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรคนไทย จำนวน 30 คน นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนนักศึกษา จำนวน 16 คน มีถิ่นที่อยู่ในไทย จำนวน 10 คน และคณะทูต ผู้แทนรัฐบาล จำนวน 8 คน และเข้ามารักษาพยาบาลที่ไม่ใช่โร ค CV-19 จำนวน 2 คน ยืนยันเป็นการเข้ามาอย่างถูกต้องและผ่านการคัดกรอง CV-19 แล้ว

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์