มาแล้วจ้า คนละครึ่ง เฟส 3

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงข่าวดีความคืบหน้าการขย ายมาตรการคนละครึ่งว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 นั้นให้รอรายละเอียดหลังสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

ขณะเดียวกันภาพรวมของมาตรการคนละครึ่งที่ผ่านมานั้น รัชดา ธนาดิเรก เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเผยถึงโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ที่สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาค 2564 มียอดการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดโครงการ 102,065 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 52,251 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบาท

โดยที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน จากเป้าหมาย 15 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จำนวน 13,653,565 คน หรือคิดเป็น 92เปอร์เซน ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด และมีการใช้จ่ายครบวงเงินโครงการ 3,500 บาท จำนวน 7,819,925 คน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ได้กล่ าวถึงลักษณะของมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ว่า สำหรับผู้มีสิทธิอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลทะเบียนใหม่ โดยจะเป็นการเชื่อมต่อการใช้สิทธิด้วยการให้เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนใช้งาน อีกทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงการขย ายฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น


ภาพจาก กรมบัญชีกลาง

ซึ่งในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 นี้อาจเพิ่มสิทธิการใช้จ่ายเพิ่มเติมไปถึงซื้อบริการได้ด้วย เช่น ใช้จ่ายค่าขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

ที่มา : รัชดา ธนาดิเรก, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, กระทรวงการคลัง