มหาลัยแจง นศ.แพทย์ ปี 6 ติด CV-19 ทีเดียว 17 คน

กลายเป็นเรื่องร้อนของบรรดาชาวมหาลัยเลยทีเดียว เพราะเมื่อวันที่ 27 เมษายน ผู้สื่อข่าวข่าวรายงานว่า ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศ กรณีนักศึกษาของคณะแพทย์ติด CV-19

โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีการตรวจพบว่านักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดเชื้ อ CV-19 ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 เมษายนที่ผ่านมาจำนวน 17 ราย

จากการสอบสวนโร ค เบื้องต้นคาดว่าทั้งหมดได้รับเชื้ อ จากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้ อ ภายนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์โดยนักศึกษาเหล่านี้กำลังจะสิ้นสุดการศึกษาชั้นปีที่ 6 และอยู่ในช่วงเตรียมตัวออกไปปฏิบัติงานนอกคณะแพทยศาสตร์

นักศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดหรือให้การรักษาผู้ป่ว ย โดยมีจำนวน 8 รายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดูแลผู้ป่ว ย ซึ่งผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้ อ และมีการทำความสะอาดฆ่ า เชื้ อ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ อ อย่างเคร่งครัด

จากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อควบคุมการแพร่ ร ะ บ าด ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังนี้

1. กลุ่มผู้ติดเชื้อได้รับการแย ก ตัวทันทีเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

2. กลุ่มผู้สัมผัสโดยตรงทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้ อ covid19 และสอบสวนโร ค ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 เมษายนพร้อมให้กักตัว 14 วันทั้งนี้คาดว่าจะทราบผลทั้งหมดภายใน 1 – 2 วันนี้ 3. งดการเข้าออกบริเวณหอพักนักศึกษาอย่างเคร่งครัด

3. ทำความสะอาดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อฆ่ า เชื้อตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ อ ซึ่งขณะนี้ไม่กระทบการให้บริการในบริเวณที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

และขอให้มั่นใจว่าคณะแพทยศาสตร์ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ ร ะ บ าด อย่างเต็มที่นอกจากนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูลขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลจากสื่อทางการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เท่านั้นและขอให้ติดตาม Timeline ของผู้ป่ว ย อย่างเป็นทางการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา