พุ่งขึ้นเป็นพัน สถานการณ์ CV19 ประจำวันที่ 25 เมษายน 64

สถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 ในไทยยังคงน่าเป็นห่วง โดยรายงานสถานการณ์ล่าสุด CV-19 ประจำวันที่ 25 เมษายน 64 ยอด ต า ย พุ่ง 11 ราย ไทยติดเชื้ อ CV-19 เพิ่มขึ้น 2,438 ราย เป็นผู้ติดเชื้ อ ในประเทศถึง 2,433 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 11 ราย ตัวเลขผู้ติดเชื้ อ ดังนี้

– ผู้ป่ว ย รายใหม่จากระบบเฝ้าระวังการฯ 2,151 ราย

– คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 282 ราย

– กลับจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 5 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย สะสม 140 ราย

หายป่วยเพิ่มขึ้น 547 ราย

ยังรักษาใน รพ. 24,207 ราย

ยังน่าห่วง

ดูแลตัวเองดีๆนะครับเสียชีวิตรายวันเลย

ขอบคุณ Ch3ThailandNews