ปรับลงอีกแล้ว ราคาทองวันนี้ มาแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า เริ่บมลงมาแล้ว ล่าสุด ราคาท องประจำวันนี้ (24 เม.ย.) ปรับลง 50 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยราคาข ายออกทอ งรูปพรรณ อยู่ที่ 26,950 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทอ งคำ ที่เผยแพ ร่ผ่านทางเว็บไซ ต์ เมื่อเวลา 9:11 น. ที่ผ่า นมา

ทอง คำแท่งมีราคารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บา ทละ 26,350 บา ท ข ายออกที่ราคาบาทละ 26,450 บาท ต ามประกาศครั้งล่าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บา ทละ 25,878.12 บา ท ข ายออกที่ราคา 26,950 บาท ขณะที่ราคาทองคำต ลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,777.00 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปราคาท องคำ วันที่ 24 เม.ย. 2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง • รับซื้ อ บาทละ 26,350 บาท • ขา ยออก บาทละ 26,450 บาท

ทองรู ปพรรณ • รับซื้ อ บาทละ 25,878.12 บาท • ข ายออก บาทละ 26,950 บาท