ประกาศแล้ว งดหรือไม่ กลับต่างจังหวัด ช่วงสงกรานต์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า มาทุกเทศการจริงๆ เริ่มกับมาหนักอีกครั้ง สำหรับ cv -19  หลังพบผู้ติดจำนวนมาก รวมถึงเหล่าดาราคนดัง และยิ่งช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์แบบนี้ หลายคนกังวลว่า จะเดินทางกลับต่างจังหวัดได้หรือไม่

ล่าสุดเมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 7 เม.ย.2564 ที่ทำเนียบรั ฐบาล พล.อ.ณัฐพ ล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การ Cv-19

ให้สัมภาษณ์ถึงการทบทวนมาตรการช่วงสงกรานต์ เพื่อป้องกั นCv-19
ขณะนี้ยังคงดำเนินมาตรการเดิม แต่ได้เน้นย้ำให้มีการเว้นระยะห่าง

สวมหน้ากากอนามัย นอกนั้นยังสามารถดำเนินการได้ตามที่เคยอนุญาต

รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดยังทำได้ปกติ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆfh;p