นครปฐม พุ่งขึ้น อีก 17 ราย ผู้ป่วยติด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11เมษายน 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์ CV-19 จังหวัดนครปฐม ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 17 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 232 รายเป็น คนไทย 228 ราย ต่างชาติ 4

รายที่ 216 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

รายที่ 217 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

รายที่ 218 เพศหญิง อายุ 23 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

รายที่ 219 เพศหญิง อายุ 38 ปี ต.กระทุ่มลัม อ.สามพราน

รายที่ 220 เพศชาย อายุ 42 ปี ต.บางเตย อ.สามพราน

รายที่ 221 เพศหญิง อายุ 77 ปี ต.บัวปากท่า อ.บางเลน

รายที่ 222 เพศหญิง อายุ 23 ปี ต.บัวปากท่า อ.บางเลน

รายที่ 223 เพศชาย อายุ 45 ปี ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี

รายที่ 224 เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน

รายที่ 225 เพศชาย อายุ 12 ปี ต.นิลเพชร อ.บางเลน

รายที่ 226 เพศหญิง อายุ 20 ปี ต.ลำพยา อ.เมือง

รายที่ 227 เพศชาย อายุ 19 ปี ต.ลำพยา อ.เมือง

รายที่228 เพศชาย อายุ 44 ปี ต.หนองปากโลง อ.เมือง

รายที่ 229 เพศหญิง อายุ 23 ปี ต.สนามจันทร์ อ.เมือง

รายที่ 230 เพศชาย อายุ 23 ปี ต.สนามจันทร์ อ.เมือง

รายที่ 231 เพศหญิง อายุ 11 ปี ต.ไทรงาม อ.บางเลน

รายที่232 เพศหญิง อายุ 17 ปี ต.สามควายเผือก อ.เมือง รายที่ 216, 218, 226, 227, 230 เที่ยวข้องกับสถานบันเทิงรายที่ 217.219,220,221.222,223,224.225. 228,229,231 ส้มผัสผู้ป่วย COVID-19

รายที่ 232 มีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายได้รับการดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว Time line อยู่ระหว่างๆสอบสวนโรคจังหวัดนครปฐมยังคงทำการค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้ อรวม 39,665 ราย ในครั้งนี้อีกด้วย