ทองคำวันนี้ พุ่งพรวด ขึ้นไม่หยุด

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 สมาคมค้าท องคำรายงาน ราคาทอ งไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.30 น. โดยราคาท อ งล่ าสุดราคานั้น ได้ปรับขึ้นต่อเนื่องอีก 50 บาท ท อ งคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 25,600 ข ายออกบาทละ 25,700 บาท ส่วนทอ งรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 25,135.28 ข ายออกบาทละ 26,200 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อท องคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่ านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้ อทอ งตามร้านท องต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายทอ งต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอ ง

1 ร้านทอ งต้องแสดงราคาข ายทอ งแท่งและทอ งรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทอ งเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อ ท องคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทอ งแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าทอ งคำ