ทองคำล่าสุดวันนี้ เปิดตลาดเช้า ลงมาแล้ว

เป็นอีกกหนจึ่งเรื่องราวืที่คนทั้งประเทศต่้างให้ความสนใจและติดตตามมกัน มาก ล่าสุด รา คาทอ งวันนี้อังคารที่ 27 เมษายน 2564 ประกาศราคาครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.29 น. ราคาปรับลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราค าซื้ อขายครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ โดยตลอดทั้งวันมีการประก าศราคาทั้งหมด 2 รอบ รวมราคาปรั บเพิ่ มขึ้น 50 บาท

ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 26,350.00 บาท ขายออกบาทละ 26,450.00 บาท

ในส่วนของ ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,878.12 บาท ขายออกบาทละ 26,950.00 บาท

ขอบคุณที่มาจาก สมาคมค้าท องคำ

ราพึงต้องรู้ 5 ข้อสำคัญต่อไปนี้

1. ร้านทองต้องแสดงราคาข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของ แต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5% หรือ 99.99% เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน