ตำรวจติด CV-19 สะสมเกือบ 500 นาย

เรียกได้ว่าการกลับมาของ CV-19 ระลอกนี้รุนแรงจริงๆ โดยวันที่ 21 เม.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นห่วงกำลังพลภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 จึงได้สั่งการไปยังแพทย์ใหญ่ โรงพย าบาลตำรวจ

1.ระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือต่างๆ ให้มาช่วยดูแลประชาชนและพี่น้องตำรวจ ทั้งที่ติด CV-19 และอื่นๆ ไม่ให้มีการแพร่กระจานมากไปกว่านี้ จึงมีการระดมสรรพกำลัง เครืองมือต่างๆ เป็นพิเศษ โดยเฉพาะโรงพย าบาลสนาม ซึ่งอยู่ภายใน รภ.ตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2.การสร้างมาตรการในการป้องกันตัวของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่พบประชาชน และสถานที่ราชการของตำรวจ กำชับให้ดูแลตนเองตามมาตรฐานของกรมควบคุม ศบค.กระทรวงสาธารณสุข เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ตำรวจรับเอาเชื้ อเข้ามา ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ตำรวจเป็นแหล่งแพร่เชื้ อไปสู่ประชาชน

3.ไม่ให้ตำรวจเข้าไปอยู่ในแหล่งที่แพร่เชื้ อได้

มาตรการต่างๆ เหล่านี้เป็นความห่วงใยของ ผบ.ตร.เพื่อจำกัดขอบเขตการแพร่กระจ่ายของโร ค และเซฟกำลังพลในหน่วยให้สามารถทำงานรับใช้ประชาชนได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้กำลังพลบางส่วนได้รับผลกระทบบ้าง แต่ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงาน ในส่วนของการฉี ดวั คซี น ตอนนี้ ผบ.ตร.สั่งให้ทุกหน่วยสำรวจกลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนหรือในจุดที่มีความเสี่ย ง

ขณะนี้ก็ระดมฉี ดแต่ติดข้อจำกัดเรื่องของปริมาณวั คซี น ที่ต้องกระจายไปทุกสาขาอาชีพ จุดไหนที่มีความจำเป็นสูงสุดก่อนก็ได้รับการฉี ดก่อน สำหรับยอดตำรวจที่ติด CV-19 ณ วันที่ 20 เม.ย.64 ที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพย าบาลใน รพ.ตำรวจและ รพ.อื่นๆ รวม 412 คน ยอดสะสมตั้งแต่เดือนมีนาคม จำนวน 498 คน ทั้งนี้ถือเป็นแนวโน้มที่ดี เพราะจำนวนไม่เพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยยะสำคัญ

ทั้งนี้ โฆษก ตร.เผย ตำรวจติด CV-19 สะสมเกือบ 500 นายแล้ว ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ