ด่วน ข่าวดี เตรียมลุ้น โครงการ เราชนะ รอบ 2

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เมื่อไม่นานมานี้ทางด้ านของ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท เปิดเผยว่าความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564

ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรปร ะจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถทราบผลการคั ดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564


เราชนะ

และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว ซึ่งประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นว่าหากมีเราชนะรอบ 2 อย ากให้โอนจ่ายทีเดียวเลย 7,000 ไ ม่ต้องรอจ่ายเป็นอาทิตย์

ซึ่งคงต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอบ 2 ซึ่งแน่นอนว่าประชาชนนั้นอยากได้เงินสดกันอย่างแน่นอน แต่ต้องรอลุ้นว่าทางรัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่นั่นเอง