ช่วยเห ลือรอบใหม่ เงินเข้าสู่ระบบให้เร็วขึ้น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลและคนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจกันมากในช่วงนี้ ต้องบอกว่า หลายๆคนหลายๆอาชีพช่วงนี้ น้ำตานองอาบสองแก้ม จาผลกระทบทั้ง3รอบ โดยต้องยอมรับว่า มาตรการต่างๆของรั ฐบาลช่วยเหลือได้เยอะ  ทั้งคนละครึ่ง เรชนะ ม.33

ล่าสุด ในการประชุมคณะรั ฐมนตรี วันที่ 20 เมษายนนี้ จะหารือถึงมาตรการช่วยเหลือ CV19 ขณะที่ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า งบประมาณที่เหลืออยู่ 240,000 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู ้ 1,000,000 ล้านบา ทนั้น จะต้องถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเดิมทีจะออกโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต่อจากโครงการเราชนะในช่วงเดือนมิถุนายน แต่อาจจะต้องเปลี่ยนแผนอัดฉี ดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบให้เร็วขึ้น

ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เตรียมหารือร่วมกับเอกชน 40 รายใหญ่ของไทยในวันนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก CV19 โดยเน้นการประสานงานกับรั ฐฯ ให้กระจา ยวั คซีน CV19 ให้มากและรว ดเร็วที่สุดรวมถึงแนวทางช่วยเหลือธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอและจะส่งรายงานการประชุมให้คณะรั ฐมนต รีรับทราบด้วย

เช่นเดียวกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เร่งให้รั ฐบาลนำเข้าวั คซีน CV19 ให้เร็วที่สุด โดยภายในไตรมาส 3 ต้องครอบคลุมคนไทยไม่น้อยกว่า 70% รวมถึงเร่งออกมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอย่างที่เคยทำมา เช่น คนละครึ่ง, เราชนะ และ ม.33เรารักกัน ส่วนมาตรการคุ มการแพ ร่กระจา ย ที่รั ฐประกาศและยืนยันว่าจะไม่ล็ อกดา วน์และเคอร์ฟิวนั้น

ถือว่าเป็นผลดี ไม่สร้างความผิดหวังให้กับภาคเอกชน แต่สถานการ ณ์ในตอนนี้เหมือนเป็นการเคอร์ฟิวไปในตัวอยู่แล้วเพราะประชาชนกังวลและตื่นกลัวกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา อีกทั้งเมื่อปิดสถานที่ต่างๆ เร็วขึ้น ประชาชนก็ไม่รู้จะอ อกไปที่ใดในช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้อยากให้รั ฐบาลประเมินในเชิงลึกทุกๆ 3 วัน ไม่ต้องรอ 14 วัน