ชลบุรี เผยยอดผู้ติดต่อรายใหม่ เพิ่มอีก 120 ราย

ตอนนี้ประชาชนยังคงต้องระมัดระวังป้องกันตัวเอง การ์ดอย่าตก สำหรับสถานการณ์การแพระกระจายของ CV-9 ที่วันนี้ยังคงพบผู้ติด CV-19 รายใหม่จำนวนมาก ซึ่งวันที่ 18 เมษายน 2564 แฟนเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานจำนวนผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 120 ราย ดังนี้

1. ติดจากสถานบันเทิงอื่น ๆ จำนวน 17 ราย มีรายละเอียดดังนี้

– 808 Club Pattaya 7 ราย

– Cystral Cub 1 ราย

– Friend Zone ระยอง 1 ราย

– Infinity 1 ราย

– Insomnia 1 ราย

– Queen club 3 ราย

– The Box 69 1 ราย

– Version Pub 2 ราย

2. ติดเจากการเดินทางไป จ.ภูเก็ต 1 ราย

3. พนักงานสถานบันเทิงอื่นในพัทย า 2 ราย 4. ผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวผู้ติด จำนวน 42 ราย

4. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 58 ราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 603 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 129 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ) ขณะนี้มีการระบา ดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบา ดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบา ดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี และแพร่ไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด การระบา ดส่วนใหญ่ของชลบุรี ยังอยู่ในกลุ่มสถานบันเทิงในอำเภอเมืองและอำเภอบางละมุง มีส่วนที่เป็นผู้สัมผัสและเป็นบุคคลในครอบครัว ยังรอการสอบสวนอีก 58 ราย

โพสต์ดังกล่าว

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชนทุกภาคส่วน ในการควบคุมป้องกัน เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ร่วมวงสังสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สังสรรค์กับบุคคลที่ซึ่งมาจากจังหวัดที่มีการกระจายของ CV-19 เคร่งครัดในมาตรการตามหลักเกณฑ์ กรณีมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจ และนำมารักษาไม่ให้แพร่ต่อไป

อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการตามประกาศ หรือสถานบริการใน กทม. ปริมณฑล เข้ารับการตรวจ CV-19 เพื่อเข้ารับการรักษา ไม่ให้แพร่ต่อไป

ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี