จังหวัดไหนบ้างกลับบ้านต่างจังหวัด ช่วงสงกรานต์

เป็นอีกหนึ่ง้เรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและต้องบอกว่าหยุดยาวปี 64 นี้ เดินทางปลอกภัย และรัษาสุขภาพกันด้วย เนื่องจากสถา นการณ์ CV-19 ล่าสุด เริ่มกลับมาหนักหน่วงอีกครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากการแพร่กระจายในกลุ่มคนเที่ยวสถานบันเทิง ทำให้ยอดผู้ติ ดพุ่งขึ้นจากหลักสิบ เป็นหลักร้อยต่อวัน และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต่อมาศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 (ศบค.) มีมติให้คงระดับพื้นที่สถานการณ์ตามเดิม ทำให้ขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง พร้อมมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวัง CV-19 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ สำหรับ ในครั้งนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายคนกำลังจะวางแผนกลับภูมิลำเนา และยังสับสนว่าเทศกาลสงกรานต์ 2564 หากจะเดินทางกลับต่างจังหวัด ในแต่ละจังหวัดต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ต้องกั กตัวหรือไม่ วันนี้ (7 เมษายน 2564) เรามีสรุปมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางข้ามจังหวัดจากจังหวัดต่าง ๆ มาให้ทุกคนได้เช็กกันเบื้องต้นดังนี้

– จ.ขอนแก่น

– จ.ลำปาง

– จ.สกลนคร

– จ.บุรีรัมย์

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่อไปนี้ กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม และนนทบุรี ต้องกั กตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ โรงพย าบาลบุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกั กตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท)

– ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการ State Quaratine แล้ว ไม่ต้องกั กตัวอีก

– จังหวัดอื่น ๆ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องไปตร วจ Rapid Test

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน และ เพื่อลด CV-19