คำรวจตามจับ ผู้ติด CV19 จำนวน 13 ราย ที่นราธิวาส

กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความ กั ง ว ล ให้กับชาวนราธิวาส เพราะเมื่อวันที่ 25 เมษายน เพจ ดาวแปด แ ฉ ก ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นักโท ษ ติดเชื้ อ CV หลบห นี จากที่คุม ขั ง 13ราย นราธิวาส (24 เมษายน 64) เวลา21.15 น. รับแจ้งจากผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมีนักโท ษ ที่ติด CV-19 จำนวน 13 คนหลบห นี จากที่คุม ขั ง (ศูนย์บำ บั ด ย า เ ส พ ติ ด กองร้อยอส.) สามารถติดตามจับครบแล้วทั้ง 13 ราย

ขอบคุณ ดาวแปด แ ฉ ก

อย่างไรก็ตามดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ สวมแมสก์ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และถ้าไม่จำเป็นอย่าไปสถานที่เสี่ยง พกเจลล้างมือติดตัวทุกครั้งล้างมือบ่อยๆ เพราะ CV เป็นสายพันธ์อังกฤษติดกันเร็วและติดกันง่ายกว่าเดิม