ครูพละเมืองกาญจน์ เที่ยวผับกทม. ครู ลูกศิษย์ ติดเกือบ 20 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพ ร่ร ะบ าดของ CV-19 (ฉบับที่ 4)

ระบุว่า ด้วยมีบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนรี ติด CV-19 จำนวน 1 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ CV-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศมาตรการ ดังนี้

1. ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

2. งดการเรียนการสอน การสอบปลายภาค แสะกิจกรรมทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยทุกกรณี ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2564 สำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. และภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

3. เลื่อนการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. และภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

4. ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564 โดยให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณามอบหมายงานตามภาระหน้าที่ของแต่ละคน ทั้งนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านต้องเตรียมความพร้อมในการรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติตลอดเวลา กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ให้รองอธิการบดีที่ดูแลหน่วยงานสั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานก็ได้

5. ให้บุคลากรทุกคนงดหรือหลีกเสี่ยงการเดินทางไปนอกพื้นที่หรือไปในพื้นที่มีความเสี่ย งหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่มีความเสี่ยงให้ทำบันทึกขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย

6. ให้บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ CV-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเค ร่งครั ด

7. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพ่นย ๅ พร้อมทั้งทำความสะอาดภายในอาคารทุกอาคาร โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ของ CV-19จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากครูสอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เป็นชาย อายุ 31 ปี ได้รับผลยืนยันการติด CV-19 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 ที่ผ่านมา จึงเข้าทำการกักและรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พหลฯ

ไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้พบว่า วันที่ 27 มี.ค.64 ครูชายคนดังกล่าวพร้อมเพื่อน 4-5 คน เดินทางไปเที่ยวที่ร้าน there bar 4 garden ถ.ข้าวสาร กทม.แล้วไปเที่ยวต่อกันที่ร้าน Dollar pup เลียบด่วน รามอินทรา

วันที่ 28 มี.ค.64 กลับห้องพักที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 29-31 มี.ค.64 ไปทำงานที่โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏกาญจนบุรี รับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร ช่วงเย็นแวะซื้ออาหารร้านริมทางแถวแยกแก่งเสี้ยน กลับมารับประทานที่บ้าน (31 มี.ค.64 เริ่มมีอาการไ ข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไ ข้ ไอเล็กน้อย)

วันที่ 1 เม.ย.64 เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนสาธิตฯ เวลา 17.00-18.30 น.รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารกับเพื่อน ที่ถนนแสงชูโต หน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 2 เม.ย.64 เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนสาธิตฯ เวลา 19.00-20.30 น.ไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารตามสั่งตั้งอยู่ริมถนนแสงขูโต ใกล้สุสานสัมพันธมิตรดอนรัก ร่วมกับเพื่อนใน อ.เมืองกาญจนบุรี

วันที่ 3-4 เม.ย.64 พักอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 5 เม.ย.64 เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนสาธิตฯ ตามปกติ เวลา 20.00 น.เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 6 เม.ย.64mพักอยู่บ้านโดย ไม่ได้ออกไปไหน

และวันที่ 7 เม.ย.ผลตรวจออกมาพบติด CV-19 เจ้าหน้าที่จึงนำตัวชายคนดังกล่าวเข้าทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

การที่ครูพละคนดังกล่าวติด CV-19 ในครั้งนี้จากไทม์ไลน์พบว่า หลังจากกลับจาก กทม.ครูรายดังกล่าวได้เดินทางไปสอนหนังสือเป็นประจำทุกวัน หลังจากทราบผลยืนยันว่าติด CV-19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่สอบสวนโs คในเชิงลึก จนกระทั่งพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก จำเร่งทำการตรวจหาเชื้อจากกลุ่มผู้เสี่ยงสูงทั้งหมด

และในที่สุดผลการตรวจหาเชื้อจากผู้สัมผัสเสี่ ยงสู งยืนยันออกมาเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า มีผู้ติด CV-19 จำนวน 16 ราย เป็นครู 1 ราย และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 15 ราย

โดยเวลาประมาณ 14.00 น. วันนี้ 10 เม.ย.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากประชุมแล้วเสร็จ จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในทันที