คนแห่คืนตั๋วเพียบ เผย เสียใจที่ไม่ได้กลับบ้าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่กระทรวงคมนาคม บขส. ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2564 ให้คืนตั๋วโดยสาร บขส.ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส.ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการ “เราชนะ และโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

ล่าสุดมีรายงานว่า ที่สถานีหมอชิต มีประชาชนแห่มาคืนตั๋วที่จองไว้ล่วงหน้า โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 เม.ย.64 มีผู้โดยสารนำตั๋วโดยสารมาขอคืนแล้ว 4,160 ใบ บางส่วนรับเสียใจไม่ได้เจอครอบครัว แต่ดีกว่าไปเสี่ยง แพร่ CV-19 ให้คนที่บ้าน

อย่างไรก็ดี ในการเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเข้าพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก่อนออกเดินทางด้วย สอบถามรายละเอียดข้อมูล บขส.เพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่ง