ในหลวง โปรดเกล้าฯครม.ใหม่ 4 คน เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ

อีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความปลาบปลื้มให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 27 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำนายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ในหลวง พระราชินี

จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ จำนวน 4 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

และนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า ขออำนวยพรให้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญา ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี เชื่อว่า การปฏิบัติหน้าที่คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ขออำนวยพร

ทั้งนี้ ในหลวง โปรดเกล้าฯครม.ใหม่ 4 คน เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่