แนวโน้มทองคำล่ าสุด กลับมาขึ้นอีกครั้ง 3 มีค. 64

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สมาคมค้าทอ งคำรายงาน ราคาทอ งไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. โดยราคาท องล่ าสุดในวันนี้ ราคานั้น ได้เริ่มปรับขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากช่วงที่ผ่านมา ได้มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยวันนี้ทอ งคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 24,800 ข ายออกบาทละ 24,900 บาท ส่วนท องรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 24,346.96 ข ายออกบาทละ 25,400 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อท อง คำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่ านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้ อท องตามร้านท องต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายท องต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อท อง

1 ร้านท องต้องแสดงราคาข ายทองแท่งและทอ งรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ท องเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทอ งคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทอ งแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าทองคำ