เพชรบุรี พบผู้ติด CV-19 3 รายใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดภายถึงสถานการณ์โรคติดCV-19 ระลอกใหม่ จังหวัดเพชรบุรี พบว่า จากการตรวจทั้งหมด 13,842 ราย มีผู้ติ ดใหม่ 3 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยรายที่ 51-53 ในจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 51 เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพค้าขายผัก ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี

ผู้ป่วยรายที่ 52 เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพค้าขายผัก ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี

ผู้ป่วยรายที่ 53 เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพค้าขายผัก ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

อย่างไรก็ตามพบว่า ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้ง 3 ราย มีการเดินทางไปตลาดในพื้นที่บางแค ซึ่งมีการตรวจพบผู้ป่ วยยืนยันไปก่อนหน้านี้

ขอบคุณข้อมูล