เปิดเหตุผลที่ต้องฟ้ อง นก อุษณีย์ ทั้งที่ขอโทษ จั๊กจั่นแล้ว เผยคนฟ้อ งตัวจริง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่เกิดกรณี จั๊กจั่น อคัมย์สิริ และการปล่อยแชตของที่คนที่ชื่อว่า ตาล จาก นก อุษณีย์ จนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนกและจั๊กจั่นบา ดหมา งกัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ 2 คนนี้สนิทกัน ซึ่งต่อมา ทางนกก็ได้มาไลฟ์ข อโ ษในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ปรากฏว่า ยังมีการฟ้ องร้ องนกอยู่ จนทำให้ผู้จัดการของนกออกมาบอกกับสื่อหนึ่งว่า จะฟ้อ งกันทำไม ในเมื่อขอโท ษไปแล้วถึง 3 ครั้ง

ภาพวัน หนุ่มเค ขอจั๊กจั่น แต่งงาน

ล่าสุด ทนายนิด้า พร้อมด้วยคุณปุ๊ก คนดังในโลกออนไลน์ ได้มาไขข้อข้องใจใน คลับเฮาส์ ถึงเหตุผลที่ฟ้อ งนกว่า ว่า คนที่ฟ้อ งนก อุษณีย์ ไม่ใช่จั๊กจั่น แต่เป็นคุณเค วัฒนา แฟนของจั๊กจั่น เพราะเคเสียหายชัดเจน ทั้งโพสต์ ทั้งสัมภาษณ์ การกระทำเราไม่รู้ว่านกทำเพื่ออะไร แต่ความเสี ยหา ยมันเกิดขึ้นแล้ว การไปออกรายการก็ไม่ใช่การข อโท ษอะไรจริงจัง

บอกว่า ขอโท ษแล้วกัน เหมือนเป็นการขอโทษแบบเซฟตัวเอง ไม่ใช่การเยีย วย าที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้น ศาลก็ดูออกนะว่าคุณสำนึกผิ ดจริงหรือเปล่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณถูกดำเนินเรื่อง

ทั้งประเทศเขารู้หมดแล้ว ว่าเรื่องของตาลเป็นเรื่องโกหก แต่นกก็ยังคงไม่ลบโพสต์เหมือนเดิม ยังโลกสวยอยู่ ก็ต้องไปดูว่านกจะยังไปโลกสวยหน้าศๅ ลหรือเปล่า คนที่รับความเสี ยหา ย โดยเฉพาะคุณเคที่เป็นนักธุรกิจ จะต้องมีภาพลักษณ์ที่คนไว้ใจ เชื่ อใจ นับถือ แต่กลายเป็นภาพลักษณ์คุณเคดูเป็นคนปลิ้ นปล้อ น และความผิดมันสำเร็จไปแล้ว ความเสี ยหา ยเกิดขึ้นแล้ว และขาดการเยียวย าทั้งที่มีโอกาสมากมาย สุดท้ายก็จำเป็นต้องฟ้อ ง

อย่างไรก็ตาม คนที่ฟ้ อง นก อุษณีย์ คือหนุ่มเค ไม่ใช่ สาวจั๊กจั่น ในข้อหาที่ทำให้เสี ยชื่อเสียงนั่นเอง