เช็กเลย เงื่อนไขลงทะเบียน รับเงินเดือนละ 1,300

หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการ เราชนะ ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเนื่องในสถานการณ์การแพร่ ระลอกใหม่ จำนวน 7,000 บาท รวมระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.) โดยเปิดสิทธิพิเศษให้สำหรับบุคคล 2 กลุ่ม ที่จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 3,500 บาท หนึ่งในกลุ่มบุคคลที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว คือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน โดยรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรโดยอัตโนมัติ จำนวน 3,500 บาท … Continue reading เช็กเลย เงื่อนไขลงทะเบียน รับเงินเดือนละ 1,300