เช็กเลย กลุ่มเดียวเท่านั้น วันนี้รับเงิน เราชนะ รวดเดียว 7,000

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจกันมาก สำหรับ ที่รัฐบาลได้เปิดโครงการ เราชนะ รับวงเงิน 7,000 บาท สำหรับประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จและยื่นทบทวนสิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นั้น

ทั้งนี้ ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับวงเงิน 7,000 บาท ในวันนี้ (25 มี.ค.64) และสามารถใช้จ่ายวงเงินดังกล่าวผ่านแอปพิเคชัน “เป๋าตัง” ในร้านค้าและบริการที่ร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 31 พ.ค.64

วิธีการยืนยันสิทธิและเช็กวงเงิน

เปิดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ไปหน้าหลักที่ G-Wallet

ระบบขึ้น Banner เราชนะ

ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

หน้าหลัก เราชนะ