เจ้าคุณพระ ทรงใส่ฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมพื้นเมือง จากชาวลาวครั่งสระบัวก่ำทอถวาย

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้โพสต์ภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งเดินทางไปร่วมบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการ ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ทำการ ศ า ล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยระบุว่า “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” สวมชุดผ้าไหมมัดหมี่ต่อตีนจก ลายนกเลียบดอกแก้ว จาก #ลาวครั่งสระบัวก่ำ โดยกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ในโอกาสตามเสด็จฯ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” พร้อมด้วย “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี” ในการพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดอาคาร ศ า ล เยาวชนและครอบครัว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณ บ้านสระบัวก่ำเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านสระบัวก่ำ เกิดมาจนถึงปัจจุบันได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษราว ๆ ๒๐๐ ปี ชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้เอง และใช้ในงานประเพณี งานบุญ งานแต่ง เพื่อเป็นของขวัญ หรือของชำร่วย เป็นการสมารับไหว้ให้แก่ผู้ใหญ่ฝ่ายชาย เป็นต้น

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ขอบคุณที่มา เฟซบุ๊ก คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี