เคลียร์ชัด รมว.วัฒนธรรม ตอบแล้ว สงกรานต์ปีนี้ จัดงาน เล่นสาดน้ำ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเมื่อวันที่3 มี.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่ าวถึงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ว่า

ในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรม เห็นว่าสามารถจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ทำบุญ เหมือนอดีตที่เคยจัดก่อนเกิดการแพร่cv- 19 ได้ แต่ให้เข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันโ รค เว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่


นายอิทธิพล คุณปลื้ม

โดยถนนสายสำคัญที่เคยมีการจัดกิจกรรม เช่น ถนนข้าวสาร และถนนสายอื่น อื่นๆให้เจ้าภาพจะจัดกิจการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม


วันสงกรานต์

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ และในปัจจุบันเราเริ่มมีวั คซีนที่จะช่วยป้อ งกันการแพร่ได้