อนุมัติแล้ว สงกรานต์ปีนี้ จัดงานเล่นน้ำได้

เนื่องจากสถานการณ์ CV-19 ส่งผลให้ไทยตองเว้นจากงานเทศกาลรื่นเริงรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง แต่สงกรานต์ปีนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจ้า เพราะเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทยปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม เห็นว่าสามารถจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ทำบุญ เหมือนอดีตที่เคยจัดก่อนเกิดการแพร่ cv แต่ยังเข้มเรื่องมาตรการป้องกัน โ ร ค การเว้นระยะห่างและจำนวนคนพื้นที่ โดยเฉพาะถนนสายสำคัญที่เคยมีการจัดกิจก ร ร ม อาทิ ถนนข้าวสาร และอื่นๆ ก็ให้เจ้าภาพที่จะจัดกิจการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระบุถึงเหตุผลที่เห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจก ร ร ม ในช่วงเทศกาลดังกล่าวนั้นเป็นเพราะว่า ปัจจุบันเริ่มมีวัคซีน ที่จะช่วยป้องกัน และจะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดี

สงกรานต์ ปี 2564 จัดงานได้ตามปกติ