อดีตสว. เตรียมทอง 30 บาท ให้รางวัล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2564 ที่ร้านอาหารนลิน ถ.ประชาอุทิศ ซอย 3 ทุ่งนาพระ อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายประสงค์ นุรักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย พร้อมกับตัวแทนภาคประชาชน ร่วมกันแถลงข่าว การร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจ ริ ตซื้อสิทธิ์ ขายเสียงในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหลังสวน ภายใต้ชื่อรางวัล ประชาธิปไตยใสสะอาด ที่อำเภอหลังสวน

นายประสงค์ กล่าวว่า เพื่ออยากเห็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหลังสวน มีความโปร่งใสที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ซึ่งทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคิดว่าอย่างนั้น ประชาชนพี่น้องชาวหลังสวนจึงมีแนวคิดเพื่อที่จะทำงานร่วมกัน และหวังว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนจะอยู่ในหลักการเดียวกันโดยการไม่ใช้เงินในการเลือกตั้ง แต่ใช้นโยบาย มีความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของประชาชน

ทั้งนี้เราจะต่อต้านการทุจ ริ ต มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยก ฎหม าย โดยสัญญาหรือเสนอว่าจะให้ ทางภาคประชาชนจึงร่วมกันเสนอเรื่องไปยัง กกต.จ.ชุมพรเพื่อให้ทราบเรื่องของภาคประชาชนการและจัดตั้งกองทุนเป็นรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง หรือลักษณะการกระทำอื่นใด ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหลังสวน จนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ผู้เป็นหัวหน้าทีมได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดขั้นตอนกฎหมาย

โดยผู้ให้ข้อมูล จะเป็นส่วนบุคคลหรือคณะบุคคลก็ตามจะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท 1 รางวัลต่อคนหรือกลุ่มบุคคล ทั้งหมดมีจำนวน 3 รางวัล รวมสร้อยคอทองคำหนัก 30 บาท มูลค่าเกือบ 1 ล้านบาท

นายประสงค์ กล่าวอีกว่า การให้รางวัลนี้เป็นการดำเนินการของภาคประชาชน เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกเหนือไปจากรางวัลที่จะได้รับจากทางราชการ (กกต.)