สั่งเอาผิด เว็บไซต์ รับแลก ม33เรารักกัน คนแลกโดนด้วย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมทีมกฎหมายดำเนินการกับผู้ทุจริ ตกระทำผิ ดเงื่อนไขของ โครงการ “ม33เรารักกัน” อย่าง เด็ด ขาด

สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำโครงการ “ม33เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือเยียวยา แบ่งเบาภาระค่าครองชีพและลดผลกระทบของผู้ประกันตนมาตรา 33 ต่อมา ได้ตรวจสอบข้อมูล พบเบาะแสมีผู้ใช้งานบัญชี ในแอปพลิเคชันต่างๆ ประกาศเชิญชวนรับซื้อขายสิทธิ์โครงการ “ม33 เรารักกัน” เป็นเงินสด โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการกันจริง ซึ่งเป็นการกระทำโดยทุ จริ ตผิ ดเงื่อนไขของโครงการ

ซึ่งวานนี้ (26 มี.ค.) นายทศพล พร้อมที มก ฎห มาย ได้เดินทางเข้าร้อ งทุ กข์ต่อพนักงานสอบสวน ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอ า ชญ ากร รมทางเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิ ดในการรับซื้อขายสิทธิ์ โครงการ “ม33เรารักกัน” เป็นเงินสด ซึ่งจะดำเนินการตามประมวลก ฎหมา ยอ ๅญ ๅและก ฎหม ายอื่น ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำเตือนไปยังผู้ประกันตน และร้านค้าต่างๆ โปรดอย่าหลงเชื่อโฆษณาเชิญชวนที่ให้กระทำผิ ดเงื่อนไขโครงการ เพราะนอกจากจะถูกผู้ค้าหักเปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้รับเงินไม่เต็มจำนวนแล้ว ยังถือว่าเข้าข่ายการกระทำที่ทุจ ริต ซึ่งอาจจะถูกตัดสิทธิ์

ขอบคุณที่มา thairath