รถบัสรับส่งพนักงาน เสี ยหลั กต กคลอง บา ดเจ็ บระนาว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า มนุษย์โรงงาน ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า เวลา 15:30 น. อุ บั ติเ หตุหมู่ รถบัสรับส่งพนักงาน เสี ยหลั กต กคลองศาลาประชาคม บ าดเจ็ บชายหญิงรวมกันกว่า 22 ราย ในพื้นที่ หมู่ 9 ต.เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ.#พระนครศรีอยุธยา พุทไธสวรรย์จุดพระอินทร์ และ ร่วมกตัญญูจุดพระอินทร์ ดำเนินการนำส่ง รพ.

รพ.บางปะอิน 1 ราย

รพ.การุญเวช นวนคร 17 ราย

รพ. ภัทร-ธนบุรี 4 ราย

โพสต์ดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว