มีคำสั่งให้ ปารีณา ไกรคุปต์ หยุดทำหน้าที่ ส.ส. แล้ว

จากกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ลาสุดวันที่ 25 มีนาคม ศ า ล ฎี กาสนามหลวง ศ า ล ฎี กามีคำสั่งรับคำร้องใน ค ดี ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุ จ ริ ต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำร้องขอให้ ศ า ล วินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง ร้ า ย แ ร ง ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการ ขั ด กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

โดยเห็นว่า ปปช.บรรยายพฤติการณ์ชัดเจนได้เนินการครบถ้วนเกี่ยวกับระเบียบการดำเนิน ค ดี ฝ่ า ฝื น มาตรฐานจริยธรรม มีคำสั่งให้รับคำร้อง ที่ผู้ถูกร้อง ค้านว่าขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ศ า ล เห็นว่า พิเคราะห์คำร้องยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกร้องปฎิบัติหน้าที่ต่อเมื่อ ศ า ล ฎี กามีคำสั่งรับคำร้องเเล้ว ยกคำร้องจึงมีคำสั่งให้ น.ส.ปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่เเละเเจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมนัดไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้ง 30 เม.ย. 9.30 น.