พายุฤดูร้อนกร ะหน่ำ หนักสุด แผ่นทองหุ้มเจดีย์ หลุดปลิวเป็นแผง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 – วันที่ 26 มี.ค. 64 ทำให้เกิดว าตภั ยในพื้นที่ 32 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมาอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม จันทบุรี สมุทรสาคร และราชบุรี รวม 124 อำเภอ 249 ตำบล 584 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล

ด้านเพจ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ได้ออกมาเผยภาพความเสี ยห ายอันเกิดจากพายุฤดูร้อนครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงใหม่ ทำให้แผ่นทองที่หุ้มพระองค์เจดีย์วัดสวนดอกวรวิหาร พระอารามหลวง กลางเมืองเชียงใหม่หลุดปลิวออกมาขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสี ยหา ย เพื่อที่จะบูรณะให้กลับมาเหมือนเดิม

ภาพดังกล่าว