บอร์ดอีวีดัน จ่อเพิ่มภๅษีรถเก่ๅ ยิ่งเก่ามๅกยิ่งจ่ๅยแพง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ใช้รถเก่ า เตรียมตัวได้รับผลกร ะท บจากภ ๅษีรถยนต์

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ค KMUTT MOVE Mobility Vehicle Technology Research Center

เปิดเผยข้อมูลว่า คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้ าแห่งชาติ หรือ บอร์ด อีวี

มีแผนเสนอปรับโครงสร้างจัดเก็บภ ๅ ษีรถยนต์ประจำปี “ยิ่งรถเก่า ยิ่งจ่ายแพง โดยให้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2569

หรือในอีก 5 ปีข้างหน้านี้ รว มถึงให้มีการปรับโครงสร้างภ ๅษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์อีกด้วย

นอ กจากนี้ เพจดังกล่าวยังเปิดเผยข้อมูลว่า บอร์ด อีวี ยังเตรียมผลั กดันรถยนต์ไฟฟ้าเป็นมาตรการเร่งด่วน

โดยตั้งเป้าให้เจ้าของร ถยนต์สามาร ถจดทะเบียนรถใหม่ได้เฉพ าะรถยนต์ไร้มลพิษ 100% เท่านั้น

เพื่ อเป็นการยกเลิกการใช้เครื่องยนต์สันดาปทั้งเบ นซินและดีเซลในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2035 หรือภ ๅยในอีก 14 ปีที่จะถึงนี้

ทั้งสองม าตรการดังกล่าวจะถูกผลักดันให้มีผลบังคับใ ช้จริงหรือไม่นั้นคงต้องติดต ามกันอีกครั้ง

อย่า งไรก็ตามหากมีคความคืบหน้าที มงานจะรีบนำมาอัพเดททั นที

ขอบคุณ สนุกดอทคอม