นครปฐม ประกาศมาจากตลาดบางแค

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 13 มี.ค.64 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศเพื่อเตือนประชาชนที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ร ะบา ดของ CV-19 ซึ่งพบว่า มีพื้นที่เกี่ยวพันต่อเนื่องจากพื้นที่ กทม. มาที่ จ.นครปฐม

โดยระบุว่า ประกาศด่วน..หากท่านเดินทางไปตลาดบางแค ตั้งแต่วันที่ 27 กพ. -13 มีค.2564 ให้ขอรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ที่โรงพยาบาลรัฐ ใกล้บ้าน แจ้งเหตุสาธารณสุข ทั้งนี้ ในประกาศมีการระบุว่า ตลาดบางแคขณะนี้พบผู้ติ ดเชื้ อไม่มีอาการ 80 ราย ขณะนี้ กทม.กำลังตรวจเพิ่ม 1,000 ราย เพื่อหาผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มเติม

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. ได้รายงานการค้นหาผู้ป่วยCV-19 เชิงรุก โดยพบว่า มีการตรวจเชิงรุกในโรงงาน เขตบางแค 27 แห่ง ในแรงงาน 3,908 ราย พบผู้ติ ดเชื้ อจากการค้นหาเชิงรุก 10 ราย

ไปตรวจด่วน