ชาวบ้านแห่ขอเลข เจ้าพ่อหลวงอินทร์ ขออะไรก็ได้อย่างนั้น

เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเชื่อความศรัทธาจากชาวบ้านมาก โดยเมื่อวันที่ 31 มีค.64 ที่ศาลเจ้าพ่อหลวงอินทร์ ม.4 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ชาวบ้านพากันไปแก้บนเจ้าพ่อหลวงอินทร์ ที่ชาวบ้านศรัทธานับถือสืบทอดกันมากว่าร้อยปี มีความเชื่อคำว่า ศ า ล เจ้าพ่อแห่งนี้ใครบนบาน ศ า ล  กล่าวอะไรจะได้สิ่งนั้น

วันนี้วันที่ 31 มีค.64 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้งว่าจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งมาแก้บน นำหัวหมู ไก่ เ ห ล้ า น้ำแดง พวงมาลัยสด แต่ละคนที่นำหัวหมู เ ห ล้ า ไก่ และพวงมลัยสดมาแก้บนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ศ า ล เจ้าพ่อแห่งนี้เป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่รอบนอกมานานแล้ว แต่ละคนจะบนบาน ศ า ล กล่าวต่างกันไปบางคนขอโชคลาภบางคนขอโชคทางด้านหน้าที่การงานให้สมหวัง หลังจากที่บนแล้วก็จะได้สมความปรารถนาที่บนไว้ จึงนำสิ่งของที่บนไว้มาแก้บนเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บางคนขอโชคลาภและก็ได้ตามความต้องการเช่นกัน หากได้โชคลาภจาก ศ า ล เจ้าพ่อแห่งนี้แล้วจะซื้อน้ำแดงมาถวายให้ จะเห็นได้ว่านำแดงนั้นจะตั้งถวายไว้บนราวสะพานยาวกว่า 10 เมตร รวมถึงรถที่วิ่งอยู่บนถนนสัญจรผ่านไปมาระหว่างหมู่บ้านจะบีบแตรเรียกให้เจ้าพ่อช่วยปกปักรักษาให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยถึงที่หมายทั้งไปและกลับ

น้องหมวย ขอสงวนชื่อและนามสกุลจริงมาแก้บนกับป้า น้องหมวยบอกว่าเป็นคนในพื้นที่บนไว้ว่าขอให้ได้เรียนที่สถาบันราชภัฏแห่งหนึ่ง หากได้เข้าเรียนที่สถาบันแห่งนั้นนำหัวหมู 3 หัว ไก่ และ เ ห ล้ า ขาวมาแก้บน ต่อมาตัวเองได้สอบเข้าเรียนที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งตามที่ได้บนไว้จึงมาแก้บนในในเช้าวันนี้ นางไพบูลย์ ศรีบุญ กล่าวว่า วันนี้มาแก้บนให้ลูกชายที่ได้บนไว้ก่อนที่ลูกชายไปสอบเป็นนายสิบทหารบก หลังจากที่ได้บนกับ ศ า ล เจ้าพ่อไว้สอบติดนายสิบแล้วจึงมาแก้บนด้วยหัวหมู 5 หัว เ ห ล้ า ขาว 3 ขวด นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่มาบนกับเจ้าพ่อไว้อีกหลายๆซึ่งแต่ละรายนั้นนำหัวหมูมาแก้บนคนละ 5 หัว

ลุงเสริม ทองคำ อายุ 85 ปี คนดูแล ศ า ล เจ้าพ่อ กล่าวว่า ตนเองเป็นรุ่นที่สามที่ดูแล ศ า ล แห่งนี้มาจากรุ่นก่อนๆ ยอมรับว่า ศ า ล แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สูงกว่าใครบนบาน ศ า ล กล่าวอะไรไว้ก็จะได้สมความปรารถนาที่บนไว้ทุกราย ใคร เ จ็ บ ใคร ป่ ว ย มาบนบานขอให้หายก็หายหรือใครขอโชคลาภก็จะได้ตามที่บนไว้