กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศเจาะน้ำให้ฟรี ใครสนใจลงชื่อไว้ได้เลย ทั่วประเทศ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับใครที่เป็นเกษตกรจะต้องดีใจกันแน่ๆ เพราะกรมทรัพย ากรน้ำบาดาล ได้จัดโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งปี 2564 ที่ปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อย อีกทั้งสำรวจพื้นที่น้ำบาดาลแล้ว พบว่ามีน้ำคงเหลืออีก 30,000 ล้านลบ.ม.ต่อปี เท่านั้น

โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ที่สำคัญโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรนี้ รัฐบาลทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเหตุนี้ทางกรมทรัพย ากรน้ำบาดาล จึงเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2,288 บ่อทั่วทั้งประเทศ พร้อมทำ CSR ช่วยเหลือประชาชน แจกน้ำบาดาลสะอาดไปแล้วกว่า 5.5 ล้านลิตร

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรไปแล้ว 1,122 บ่อ และเจาะน้ำบาดาลให้ประชาชนที่เดือดร้อนไปแล้ว 119 บ่อ นอกจากนี้เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 274 บ่อ ซ่อมแซมระบบประปา 330 แห่ง ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 253 แห่ง และแจกจ่ายน้ำบาดาลสะอาด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ไปแล้ว 5,553,401 ลิตร

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อพี่น้องชาวเกษตกร

ให้มีน้ำบาดาลไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ของ กรมทรัพย ากรน้ำบาดาล

หากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการ

สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ภัยแล้ง กรมทรัพย ากรน้ำบาดาล

โทรสายด่วน 095-949-7000 หรือ 02-666-7000 กด 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลง

เช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล