ไทม์ไลน์ใหม่ ม.33 เรารักกัน ลงทะเบียน 21 ก.พ. เตรียมรับเงิน 4,000 บาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ ม.33 เรารักกัน ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานจากผลกระทบ CV-19 รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของก ฎหม าย

นายสุชาติ ยังกล่าวว่า ล่าสุดได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทยได้ยืนยันระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ มาแล้ว มีเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์

1. สัญชาติไทย

2.ผู้ประกันตน ม.33

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

ไทม์ไลน์การรับสิทธิ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนและตรวจสอบการได้รับสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

วันที่ 22,29 มีนาคม และวันที่ 5,12 เมษยน 2564 ได้รับวงเงินผ่าน “เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บาท

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการใช้จ่าย

ทั้ง คาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ต้องรอรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วยในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐสภามีมติกำหนดให้มีการประชุมสภากำหนดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ