ในหลวง-ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา 2565

เป็นเรื่องราวที่มีประชาชนติดตามกันมาก 16 ก.พ.65 เวลา 17:52 น. ณ ด้านหน้าที่ทำการศา ลฎีกา ถนนราชดำเนินใน ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

บรรย ากาศรอบพระบรมมหาราชวังว่า ประชาชนเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆ เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อีกทั้งเยี่ยมชมอุโมงค์มหาราชที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ ภายในอุโมงค์มีนิทรรศการติดตั้งภาพถ่ายขาวดำ ประกอบคำบรรย ายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ

อาทิ ป้อมอินทรรังสรรค์และกำแพงเมือง ผังแสดงแนวสันนิษฐานการขุดค้นทางโบราณค ดี ภาพตลาดท่าช้างวังหน้า อาคารขายเครื่องไฟฟ้าของรัฐบาล ป้อมเผด็จดัสกรและอาคารทิมแถว เหตุการณ์งานฉลองรพะนครครบ 100 ปี ภาพถนนมหาราช ตรงด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง

เห็นป้อมทัศนานิกรภาพถนนหน้าพระลาน เห็นกำแพงพระบรมมหาราชวัง และกำแพงวังท่าพระ รวมทั้งภาพแผนผังพระบรมมหาราชวัง ซึ่งภาพเหล่ านี้ ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก

ในหลวง-ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

ในหลวง-ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

ในหลวง-ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

นอกจากนี้ ประชาชนยังได้จับจองพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างศา ลาลูกขุนใน และ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทุกคนผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด