โดนแล้ว หนุ่มทหารทิ้งเมี ยแต่งงานซ้อน

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์และเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ทำโลกออนไลน์เดือ ดมากๆเลยก็ว่าได้จ้า หลังผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ สุทธดา บุญยกสนันธ์ ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่า

ข่าวกะแสตำรวจไปแต่ง เ มี ย น้ อ ย แต่แม่ย่าเขามี จั ญ ย า บ ร ร ณ ต บ หั ว สังสอนลูกห้ ามปราม แต่ส่วนสามีที่เป็นทหารของเรา แม่ย่าพาลูกทหารไป แ ต่ ง เ มี ย น้ อ ย


โพสต์ดังกล่ าว

ล่ าสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ใช้เฟสบุ๊ค ชื่อ Pimmy Pimmy ร้องเรียนขอความเป็นธรรมว่าสามีที่เป็นทหารไปแต่งงานกับบุคคลอื่น และอ้างว่าไม่เคยได้รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตร ทำให้เกิดการวิพ ากษ์วิจารณ์ในขณะนี้นั้น

ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นภรรย าของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองทัพภาคที่ 2 เจ้าตัวได้เคยเข้าร้องเรียนกับหน่วยต้นสังกัดของสามีและทางหน่วยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดำเนินการตามข้อเรียกร้องของผู้ร้องเรียน กรณีนี้กำลังพลไม่ได้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของการเป็นข้าราชการที่ดี

จึงต้องถูกดำเนินการทางวินัย โดยได้ลงโท ษทางวินัยจำขัง 2 ครั้ง และพิจารณางดบำเหน็จ นอกจากนี้ หน่วยได้ดำเนินการช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของภรรย า โดยการหักเงินเดือนเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูบุตร ควบคู่ไปกับการไกล่เกลี่ยในด้านความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล ทางผู้ร้องเรียนขอแยกทางตามก ฎหมาย

จากกรณีดังกล่ าว กองทัพบกมีความเห็นใจทั้งสองฝ่าย ได้กำชับให้หน่วยต้นสังกัดบริหารจัดการทั้งเรื่องของความรู้สึก ผลกระท บ ข้อร้องเ รียน ให้ได้ข้อยุติและเป็นข้อ ยอมรับของทุกฝ่าย