แอปเป๋าตังเลย เพิ่มปุ่ม เราชนะ แล้ว รีบไปยืนยันตัวตนเลย

กำลังเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจมากในขณะนี้ สำหรับโครงการ เราชนะ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรายละ 7,000 บาท ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา และจะเปิดรับลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้

ยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันไหน

12 กุมภาพันธ์ 2564

เริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันไหน

18 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

วิธียืนยันตัวตน

เข้าแอปฯ เป๋าตัง แล้วเข้าไปในหน้า G-Wallet

กดปุ่มเราชนะที่ปรากฏบนหน้าจอ

กดยอมรับเงื่อนไข

กดเลือกจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน

กดยืนยันจังหวัดที่อยู่ในปัจจุบัน

เงินจะโอนเข้าให้ สามารถใช้สิทธิได้เลย

เตรียมตัวให้พร้อม

เลือกปุ่ม เราชนะ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

เลือกจังหวัดที่อาศัยในปัจจุบัน และกดยืนยัน

ภาพจาก ทวิตเตอร์ Rachadaspoke