แจ้งผู้ปกครอง กทม.สั่งปิด ร.ร.วัดจันทร์ประดิษฐ์ฯ และศูนย์เด็กเล็กอีก 3 เขต

จากสถานการณ์ CV-19 ในไทยตอนนี้ ทำให้สถานที่หลายแห่งที่มีผู้คนอยู่รวมกันมาก ต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่กระที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือโรงเรียนต่างๆ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 ที่ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ CV 2019 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 16 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม.แถลงผลการประชุมว่า สืบเนื่องจากสำนักอนามัยได้ค้นหาผู้ป่ว ยติด CV-19 ในพื้นที่เสี่ยง ( ACTIVE CASE FINDING / Sentinel Surveillance ) ของโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ มีพนักงานทั้งหมด 887 คน เป็นคนไทย 300 คน และเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 587 คน

เบื้องต้นพบผู้ติดรวม 27 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 130 ราย นอกจากนี้โรงงานดังกล่าวยังมีโรงงานในเครืออีก 1 แห่ง ซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้น 1,300 คน โดยสำนักอนามัยได้จัดเก็บตัวอย่างน้ำลายพนักงานโรงงานในเครือเพื่อตรวจหาเชื้อ CV แล้ว จำนวน 800 คน อยู่ระหว่างรอผลส่งตรวจหาเชื้อ CV-19 และจะเร่งเก็บตัวอย่างน้ำลายพนักงานอีก 500 คน ให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ (3 ก.พ.)

อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงโรงงานเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัด กทม. ดังนั้นจึงได้สั่งปิดโรงเรียนดังกล่าวชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ก.พ. ส่วนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ได้ประสานไปยังผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอให้พิจารณาปิดการใช้สถานที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ กทม. ได้มีคำสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอน เขตหนองแขม และเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ CV-19 และเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ด้วย