เฮ นับวันรอ สรยุทธ ได้พักโ ทษ ออกจากเรื อนจำ 14 มี.ค.นี้

ถือเป็นอีกข่าวที่หล ายคนจับตามอง จากกรณีที่มีรายงานว่า คณะกรรมการฯ กรมราชทัณฑ์ ได้ประชุมพิจารณาผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโท ษ โดยในรอบนี้มีผู้ต้ องขั งเข้าเกณฑ์ไม่เกิน 500 คนนั้น

วันที่ 2 ก.พ.64 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ในจำนวนดังกล่ าวมีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง

เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโ ทษเป็นกรณีพิเศษด้วย โดยจะออกจากเรื อนจำวันที่ 14 มี.ค.นี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพักโ ทษนั้นจะต้องติดกำไลอีเอ็ม

ก่อนหน้านี้ สรยุทธได้ลดวันต้องโ ทษ ตามพระร าชกฤ ษฎีกาพระราชทานอภัย โท ษ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ ทำให้โท ษของนายสรยุทธ เหลื อโ ทษจำคุ ก 2 ปี 8 เดือน จะพ้ นโท ษในปี 2566

ขอบคุณ amarintv