เอาจริง ทบ. สั่งขั งทหารแต่งงานซ้ำซ้อน ทิ้งลูกเมี ยให้อยู่ลำพัง

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่ าวถึงกรณีที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของหญิงรายหนึ่ง ที่โพสต์ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม ว่า

โพสต์ดังกล่ าว

สามีที่เป็นทหารแอบห นีไปแต่งงานกับหญิงอื่น และไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูบุต ร ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจ ารณ์อย่างหนักในสังคม

โดยรองโฆษกกองทัพบก กล่ าวว่า กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้ร้องเรียนเป็นภรรย าของนายทหารชั้นประทวน ที่อยู่ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 และยังเคยเข้าร้องเรียนกับต้นสังกัดของสามี

ซึ่งทางต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวและดำเนินการด้วยการลงโท ษทางวินัยจำขัง 2 ครั้ง และพิจารณางดบำเหน็จ พร้อมให้การช่วยเห ลือผู้ร้องเรียนโดยการหั กเงินเดือนเพื่อเป็นค่าส่งเสียเลี้ยงดูบุตร

อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นผล ผู้ร้องเรียนจึงขอแยกทางตามก ฎหมาย ในกรณีนี้ขอเรียนว่า กองทัพบกมีความเห็นใจทั้งสองฝ่าย

ได้กำชับให้หน่วยต้นสังกัดบริหารจัดการทั้งเรื่องของความรู้สึก ผลกระทบ ข้อร้องเรียน ให้ได้ข้อยุติและเป็นข้อยอมรับของทุกฝ่าย