เลื่อมใสศรัทธา บุญที่ทำร่วมกับ หลวงตาบุญชื่น ถูกส่งต่อให้เป็นบุญยิ่งขึ้น

กลายเป็นอีกภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมาก เมื่อเพจ ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ ได้มีการลงเรื่องราว ตลอดเวลา 4วันที่หลวงตาบุญชื่น ได้ธุดงค์ ผ่านจังหวัดบึงกาฬและได้มีประชาชนมากมายรอการเมตตาและกราบสักการะหลวงตาตามริมถนนและตามวัดที่หลวงตาพำนัก


ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

ได้มีญาติโยมที่ศรัทธาได้ถวายเตรื่องดื่มน้ำต่างๆมากมาย เพราะหลวงตาไม่รับเงินปัจจัย รับแต่สิ่งของน้ำดื่ม สิ่งของน้ำดื่มที่ญาติโยมถวายก็จะใส่รถนำไปให้สถานที่ต่างๆ


ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

เช่นโรงพย าบาลวัดและสถานที่สาธารณะที่คนหมู่มาก โรงพย าบาล ปาก คาด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เมตตา จากหลวงปู่ให้นำน้ำดื่มมอบให้ทางโรงพย าบาล


ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

โรงพย าบาลได้รับความเมตตาจาก หลวงปู่บุญชื่น ที่ได้มอบน้ำดื่มเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ญาติ และ เจ้าหน้าที่


ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

โพสต์

ที่มา ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ